LATEST ARTICLES

hcatedharat hkinemartae meinkalayyngaalsotar

meinkalayyngaalmyarr sai aamayrikaan ko s n kyin saw aatarraaseetway ko s n kar sawde aarraybya siutkammha siutkamtwin sawde aarraybya aalaalpine shi...

puupuunwaynway rarseutu mha htwathkwarswarr saw puupuunwaynway rarseutu mha puupaan saw rarseroutnaypye

sehkyinn htellk sehkyinnmyarr sai sehkyinnmyarr lwha ng sai . luu u ray aakyeeaakellmyarr sai aahkyetaalaatmyarrko sain taungg sany aahkyetaalaatmyarrko taungg...

sanpain nyhaut hpaat hkyinnsai malolarraautsaw aahceaahcainmyarr a nay hpyang naeenaeelayy sar...

aasipanyar saee puu hkwng r losaw rapine hkwng myarr a nay hpyang aatainnaakyaut aatainnaadhamm naeeparr saw meinmamyarr , aalaalaalaat taann hcarr myarr...

bhurarrshinaarr t nain g nway nae sainkyarrpayysai

taithkartaitran taw taw bhurarrshin htan taw kantarr tawrine riutsarlam ko hpyatsaannhkaer sany tawrine r bhurarreat rasaetaung myahoetshoet routsaw taw meelaungkyawmmhu ko kyuantwaer saw...

s kyarr taitmyoe taee koaasonepyupyee myetnhar hkyaayy hkyawatnaee

s kyarr nae myetnharhkyinnsine san shinn rayy lotetar aaungaaung . a l h r naeenaeeparrparr sai satainnpayy suu ko payysaw naeehcanait ko...

shway paw kyawann shi sarartawkyeeeat hkyaeemyaha ng saw laatsaung ko...

yanae laatshi aelllaatit k laat r ha ko yahkulaatshi sai a hcain a lar a r aahtuu kaunggmwansaw mhaatuarn ko rashihcayraan a...

aiutmapyaw tarlarr myarr htauttoe rain bharhpyithpyit lar mal

luutine k bhawako lohkyin taw ng t nayrain taityoutkotaityout aiuthcaathkyinn ko aainpyan routtaeaahkar mhar aiutmapyaw kya bhuu . sain aiut mawkya sai...

mihkain taityout hpyitswarrtar aakyoekyaayyjuu twayrataal

mihkain bhaw k lotehpawkinehpaatmyarr sai lotehpawkinehpaatmyarr ko laatsaung payylitesai . mihkain bhawasotar bhawarae bhawako hpyatsaannhkaer sany aamyoesameengaal rae bhawako hkanhcarrmisai . mihkain...

hkyitsuukohcatehtell 0 m naee nay tae kaungmalayytwaylotenaytaal

ainehpone ko aaraunggaawaal lotetae aahkyanemhar suu kakaunglayyrae IP ko swarr twaetaal . mhaatmi saw kaunglayyk kaunglayyko bhartwayhpyitnaysalell sotarko kaunglayyk taithkartaitranmhar suungaalhkyinnhpyitsuu...

kyannmarrayy kaungg hcaypyee sayywarrmyarr sai naelaihcar rayy sany nae mhaayy mhaayy...

naelaihkainn so tayy sai aainko litepyee naelaihkainn twin hcarrnautrikhkar hcuhcupaungg hce aeehce mha kyaan kalayyngaalmyarraatwat kahcarrnaee hpyitsai . tawrine tirihcsaran nhang kalayyngaalmyarr...